facebook_page_plugin

pasek

  Język strony

  plen

  Program Erasmus+

  Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego

  Obecny program Erasmus + jest unijnym programem w dziedzinie kształcenia szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ ma silny wymiar międzynarodowy (tj. współpracę z krajami partnerskimi) przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa i młodzieży.

  ZS im. Jana Śniadeckiego wnioskuje o otrzymanie dotacji na realizację następującego działania:

  Kształcenia i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

  Główne cele projektu zostały opracowane na podstawie diagnozy potrzeb uczniów, szkoły, środowiska lokalnego i rynku pracy i zakładają min.

  - podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych uczniów w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy

  - zdobycie certyfikatów uznawalnych w całej Europie – Europass Mobility, ECVET, Paszport Europass

  - rozwój kompetencji społecznych (pewność siebie, samorozwój, radzenie sobie w sytuacja stresowych) dzięki którym uczniowie będą kadrą jaką oczekuje dzisiejszy rynek pracy – najnowsze badania dowodzą, ze nie tylko umiejętności zawodowe, ale także cechy osobowości mają wpływ na zatrudnienie pracownika

  - podniesienie kompetencji językowych – praca oraz zakwaterowanie w środowisku anglojęzycznym przyczynią się do wzrostu kompetencji językowych naszych uczniów, dzięki czemu uczniowie nabiorą pewności siebie, będą kontynuować naukę angielskiego i przełamią bariery w komunikacji w języku angielskim

  - wzrost atrakcyjności szkoły oraz jej europejskiego wymiaru i wiele innych (patrz wniosek)

   

  W ramach projektu 4 grupy po 13 osób oraz 2 grupy po 12 osób wyjeżdżają na dwutygodniowy staż/praktyki do Irlandii. Praktyki korelują się z podstawą programową realizowaną w Polsce.

  ZS Wyszogród zdecydowała się na wybór partnera doświadczonego z kraju anglojęzycznego, który jednocześnie oprócz pewności właściwej realizacji projektu zapewni uczniom bezpieczeństwo i wsparcie w kraju goszczącym. Od roku 2014 firma Your International Training aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i kadry. Stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje, przedstawia certyfikaty ułatwiające uzyskanie dokumentów uznawalnych w Europie i upowszechnia realizację swoich projektów na stronie internetowej, Facebook'u oraz w lokalnych irlandzkich mediach. Nasz partner w roku 2017 przyjął w Irlandii ok. 1000 uczniów i nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ z różnych krajów europejskich. W firmie zatrudnionych jest 11 osób, każda z nich ma ściśle określony zakres czynności w celu jak najlepszej realizacji projektów. Firma posiada główną siedzibę w Mallow na południu Irlandii oraz dwie inne w Youghal i Sligo.

   

  Miejsce praktyk:

  Irlandzkie firmy logistyczne, graficzne, gospodarstwa rolne, restauracje i serwisy samochodowe, z którymi współpracuje nasz partner charakteryzują się dynamicznym rozwojem, wysoko wyspecjalizowaną kadrą, stosowaniem najnowocześniejszych technologii, oferując tym samym zapoznanie uczniów z wieloma rozwiązaniami stosowanymi w tych sektorach

  Oferta w/w partnera obejmuje:

  - powitanie na lotnisku, transfer w obie strony

  - zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla uczniów i opiekunów  ( Irlandia - rodziny goszczące, Hiszpania - hostel, pensjonaty /full board - 3 posiłki, śniadanie, lunch, obiadokolacja, w cenie wszystkie media oraz internet/

  - organizacja miejsca praktyk dla uczniów w oparciu o jego kwalifikacje zawodowe

  - certyfikaty konieczne do uzyskania Europass Mobility

  - local transfer

  - wizyty kontrolne w miejscu praktyk - nadzór nad praktykami, monitoring

  - pomoc w przygotowaniu oraz przetwarzaniu koniecznej dokumentacji - wniosek, list intencyjny, informacje do wniosku dot. partnera, umowa, budżet, itd

  - telefon alarmowy 24h /w przypadku sytuacji trudnych/ 

  - organizacja zazwyczaj 2 wycieczek kulturoznawczych

   

  W praktykach, będą brały następujące grupy

  Pierwsza grupa docelowa:

  • Klasa 2 Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Klasa 1 Technik pojazdów samochodowych
  • Klasa 2 Technik agrobinesu
  • Klasa 2 Technik cyfrowych procesów graficznych

  Druga grupa docelowa:

  • informacje już wkrótce

   

  ZS w Wyszogrodzie zakwalifikowało się do projektu, którego początek został ustalony czerwiec 2018, a koniec na 31 maj 2020. Pierwsza grupa wyjedzie w połowie października 2018.

  Budżet projektu obecnie zakłada 148 354 euro

  © 2018 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. All Rights Reserved. Designed By Piotr Felczak