facebook_page_plugin

W Polsce będziemy już za:


Język strony

plen

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Obecny program Erasmus + jest unijnym programem w dziedzinie kształcenia szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ ma silny wymiar międzynarodowy (tj. współpracę z krajami partnerskimi) przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa i młodzieży.

ZS im. Jana Śniadeckiego wnioskuje o otrzymanie dotacji na realizację następującego działania:

Kształcenia i szkolenia zawodowe, Akcja 1 - Mobilność edukacyjna

Główne cele projektu zostały opracowane na podstawie diagnozy potrzeb uczniów, szkoły, środowiska lokalnego i rynku pracy i zakładają min.

- podniesienie kluczowych kompetencji zawodowych uczniów w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy

- zdobycie certyfikatów uznawalnych w całej Europie – Europass Mobility, ECVET, Paszport Europass

- rozwój kompetencji społecznych (pewność siebie, samorozwój, radzenie sobie w sytuacja stresowych) dzięki którym uczniowie będą kadrą jaką oczekuje dzisiejszy rynek pracy – najnowsze badania dowodzą, ze nie tylko umiejętności zawodowe, ale także cechy osobowości mają wpływ na zatrudnienie pracownika

- podniesienie kompetencji językowych – praca oraz zakwaterowanie w środowisku anglojęzycznym przyczynią się do wzrostu kompetencji językowych naszych uczniów, dzięki czemu uczniowie nabiorą pewności siebie, będą kontynuować naukę angielskiego i przełamią bariery w komunikacji w języku angielskim

- wzrost atrakcyjności szkoły oraz jej europejskiego wymiaru i wiele innych (patrz wniosek)

 

W ramach projektu 4 grupy po 13 osób oraz 2 grupy po 12 osób wyjeżdżają na dwutygodniowy staż/praktyki do Irlandii. Praktyki korelują się z podstawą programową realizowaną w Polsce.

ZS Wyszogród zdecydowała się na wybór partnera doświadczonego z kraju anglojęzycznego, który jednocześnie oprócz pewności właściwej realizacji projektu zapewni uczniom bezpieczeństwo i wsparcie w kraju goszczącym. Od roku 2014 firma Your International Training aktywnie uczestniczy w programie Erasmus + wspierając mobilność osób uczących się i kadry. Stale podnosi jakość stosowanych usług, ewaluuje swoje działania, wprowadza innowacje, przedstawia certyfikaty ułatwiające uzyskanie dokumentów uznawalnych w Europie i upowszechnia realizację swoich projektów na stronie internetowej, Facebook'u oraz w lokalnych irlandzkich mediach. Nasz partner w roku 2017 przyjął w Irlandii ok. 1000 uczniów i nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ z różnych krajów europejskich. W firmie zatrudnionych jest 11 osób, każda z nich ma ściśle określony zakres czynności w celu jak najlepszej realizacji projektów. Firma posiada główną siedzibę w Mallow na południu Irlandii oraz dwie inne w Youghal i Sligo.

 

Miejsce praktyk:

Irlandzkie firmy logistyczne, graficzne, gospodarstwa rolne, restauracje i serwisy samochodowe, z którymi współpracuje nasz partner charakteryzują się dynamicznym rozwojem, wysoko wyspecjalizowaną kadrą, stosowaniem najnowocześniejszych technologii, oferując tym samym zapoznanie uczniów z wieloma rozwiązaniami stosowanymi w tych sektorach

Oferta w/w partnera obejmuje:

- powitanie na lotnisku, transfer w obie strony

- zakwaterowanie wraz z wyżywieniem dla uczniów i opiekunów  ( Irlandia - rodziny goszczące, Hiszpania - hostel, pensjonaty /full board - 3 posiłki, śniadanie, lunch, obiadokolacja, w cenie wszystkie media oraz internet/

- organizacja miejsca praktyk dla uczniów w oparciu o jego kwalifikacje zawodowe

- certyfikaty konieczne do uzyskania Europass Mobility

- local transfer

- wizyty kontrolne w miejscu praktyk - nadzór nad praktykami, monitoring

- pomoc w przygotowaniu oraz przetwarzaniu koniecznej dokumentacji - wniosek, list intencyjny, informacje do wniosku dot. partnera, umowa, budżet, itd

- telefon alarmowy 24h /w przypadku sytuacji trudnych/ 

- organizacja zazwyczaj 2 wycieczek kulturoznawczych

 

W praktykach, będą brały następujące grupy

Pierwsza grupa docelowa:

  • Klasa 2 Technik żywienia i usług gastronomicznych
  • Klasa 1 Technik pojazdów samochodowych
  • Klasa 2 Technik agrobinesu
  • Klasa 2 Technik cyfrowych procesów graficznych

Druga grupa docelowa:

  • informacje już wkrótce

 

ZS w Wyszogrodzie zakwalifikowało się do projektu, którego początek został ustalony czerwiec 2018, a koniec na 31 maj 2020. Pierwsza grupa wyjedzie w połowie października 2018.

Budżet projektu obecnie zakłada 148 354 euro

© 2018 Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. All Rights Reserved. Designed By Piotr Felczak